ⓘ Hronologija historije islama

Hronologija historije islama (6. vijek)

Hronologija historije islama 6. vijeka obuhvata najznačajnije dogadaje u historiji islama tokom 6. vijeka a koji su u znatnoj mjeri uticali na historiju ljudskog roda a pogotovo značajan trag su ostavili na muslimanski svijet tj. Ummet. Hronologija nije potpuna. 576: Smrt Amine bint Vehb, Muhammedove majke; 578: Smrt Abdulmuttaliba, Muhamedovog djeda po očevoj strani; 594: Muhammed počinje kao trgovac da radi za Hatidžu bint Huvejlid, svoju buduću suprugu. Predvodio je njene trgovačke karavane u Siriju i nazad. 582: Muhammedov put u Šam sa amidžom Ebu-Talibom. Tokom tog putovanja susreću B ...

Hronologija historije islama (9. vijek)

Hronologija historije islama 9. vijeka obuhvata najznačajnije dogadaje u historiji islama tokom 9. vijeka a koji su u znatnoj mjeri uticali na historiju ljudskog roda a pogotovo značajan trag su ostavili na muslimanski svijet tj. Ummet. Hronologija nije potpuna.

Hronologija historije islama (10. vijek)

Hronologija historije islama 10. vijeka obuhvata najznačajnije dogadaje u historiji islama tokom 10. vijeka a koji su u znatnoj mjeri uticali na historiju ljudskog roda a pogotovo značajan trag su ostavili na muslimanski svijet tj. Ummet. Hronologija nije potpuna.

Hronologija historije islama (7. vijek)

Hronologija historije islama 7. vijeka obuhvata najznačajnije dogadaje u historiji islama tokom 7. vijeka a koji su u znatnoj mjeri uticali na historiju ljudskog roda a pogotovo značajan trag su ostavili na muslimanski svijet tj. Ummet. Hronologija nije potpuna.

Historija islama

Historija islama je historija islamske vjere i njenih sljedbenika muslimana a obuhvata aspekte političkog, socijalnog, ekonomskog i kulturnog razvoja islamske civilizacije. Islam i muslimani su u velikoj mjeri uticali na političku, ekonomsku i vojnu historiju Starog svijeta, posebno Bliskog Istoka, gdje leže njegovi korijeni. Iako se islam pojavio početkom 7. vijeka na području današnje Saudijske Arabije, u gradu Mekki, muslimani vjeruju na to upućuje i Kuran da islam nije nastao s poslanikom Muhammedom već da je to izvorno vjerovanje svih prijašnjih poslanika u islamu poput Isaa, Davuda, ...

Poslanici u islamu

Poslanici, po učenju islama, jesu odabrani ljudi, koji su, po Allahovom nalogu, ljudima donosili Allahove savjete i upute o tome, kako trebaju proživjeti ovozemaljski život. Svi poslanici su ujedno bili i vjerovjesnici. Razlika izmedu poslanika i vjerovjesnika je u tome što je poslanicima došla Objava u vidu posebnog vjerozakona koji su bili dužni obznaniti ljudima, a vjerovjesnici su, po Božijem nalogu, obznanjivali i obnavljali prijašnje zakone. Prvi poslanik bio je ujedno i prvi čovjek na Zemlji, a zvao se Adem.

                                     

ⓘ Hronologija historije islama

Hronologija historije islama obuhvata slijed dogadaja koji su se počeli odvijati od rodenja i života poslanika Muhammeda a traju i danas. S obzirom na vremenski period i važnosti dogadaja i osoba koje su, u velikoj mjeri oblikovali svijet, ova hronologija je podijeljena na više samostalnih dijelova.