ⓘ Taksonomski rang

Sekcija (biologija)

U flori biljkama, sekcija se odnosi na botanički rang ispod roda, ali iznad vrste: domen → carstvo → divizija → razred → red → porodica → pleme → rod → podrod → sekcija → vrsta → podvrsta.

Razred (biologija)

Razred, odomaćeno i kao klasa jest taksonomski rang izmedu koljena i reda. Što se tiče druge poznatih taksona, postoji mogućnost neposredno nižeg ranga, na koje ukazuju prefiks sub: potklasa. Taksonomske jedinice su rangirani taksoni. Sastav svake klase odreduju taksonomi. Često ne postoji tačan dogovor raznih taksonoma, koji uzimaju različite kriterije i pozicije. Ne postoje teška pravila koje taksonomi trebaju slijediti u opisivanju klase, ali za široko poznate životinje vjerovatno postoji konsenzusa. Naprimjer, pas se obično svrstava u koljeno Chordata žvotinje sa notohordom, razred Mam ...

Sekcija (botanika)

Sekcija – u botanici – je taksonomski rang ispod roda, a iznad vrste. Podrod, ako je prisutan u datom primjeru, viši je od sekcije, a ako postoji i rang serija, nalazi se ispod sekcije. Sekcije se zauzvrat mogu podijeliti na podsekcije. Sekcije se obično koriste za pomoć u organiziranju vrlo velikih rodova, koji mogu imati na stotine vrsta. Botaničar koji želi razlikovati skupine vrsta možda bi radije stvorio takson u rangu sekcije ili serije kako bi izbjegao opis nove kombinacije, tj. mnogo novih binomnih imena za uključene vrste. Primjeri Lilium sekcija Martagon Rchb. su turbanoliki ljil ...

Sorta (botanika)

Sorta je u botanici i poljoprivredi prirodna, odnosno kultivirana populacija sa karakteristikama koje je čine prepoznatljivom, unatoč slobodnoj hibridizaciji sa drugim populacijama iste vrste. To je taksonomski rang ispod podvrste, a iznad forme. U zoološkoj nomenklaturi izjednačena je sa rangom rase. Status sorte ureduje Medunarodni kodeks botaničke nomenklature. Nije moguće sve gajene biljke uključiti u botaničku klasifikaciju, ali se sve mogu botanički svrstati do odredenog stepena. Sorta ili varijetet je takoder zvanični naziv prema Konvenciji Medunarodne unije za zaštitu novih biljnih ...

Varijetet

Varijetet, skraċeno var. je taksonomski rang ispod ranga vrste i podvrste, ali iznad forme. Kao takav, ima tri dijela infraspecijskog imena. Bliski primjeri su bosanska perunika Iris reicenbachii var. bosniaca i bosanska kadulja Salvia pratense var. varbossania. Ponekad se preporučuje da se odredena populacija ili grupa populacija opisuje kao podvrsta u slučajevima prepoznavanja njihove geografske posebnosti, dok je rang sorte prikladniji za takson koji se pojavljuje izvan glavnine areala pripadajuće vrste.

Red (biologija)

Red u biološkoj naučnoj klasifikaciji predstavlja taksonomsku jedinicu koja se nalazi izmedu razreda i porodice. U red se najčešće svrstava jedna ili više filogentski srodnih porodica. Mogući stepen srodnosti izmedu pripadajućih porodica, najpouzdanije se procjenjuje na osnovu stepena podudarnosti bioloških makromolekula, tj. metodima genomike i filogenetke. U biološkoj klasifikaciji, red lat. ordo je taksonomski rang koji se koristi u klasifikaciji organizama i prepoznat po nomenklaturnim kodovima. Ostali poznati rangovi su život, domen, carstvo, koljeno, razred, porodica, rod i vrsta, s ...

                                     

ⓘ Taksonomski rang

Taksonomski rang u biološkoj klasifikaciji predstavlja relativni nivo odredene grupe organizama, rang definira kao:

"Nivo za nomenklaturne svrhe predstavlja jedan takson u taksonomskoj hijerarhiji npr. sve porodice su za nomenklaturne svrhe na istom rangu, koji se nalazi izmedu natporodice i potporodice.

                                     

1. Rangovi u zoologiji

U Medunarodnom kodeksu zoološke nomenklature postoje definicije slijedećih taksonomskih rangova:

 • potpleme,
 • podvrsta
 • podrod,
 • potporodica,
 • vrsta, i
 • rod,
 • pleme,
 • porodica,
 • natporodica

Medunarodni kodeks zoološke nomenklature dijeli imena u "porodično-grupna imena", "rodovsko-grupna" i specijsko-grupna.

Kodeks izričito navodi taksone:

Natporodica Superfamilia

Porodica

Potporodica Pleme Potpleme

Rod

Podrod

vrsta

Podvrsta

Pravila u Kodeksu se odnose na rangove od natporodice do podvrste, i to samo u odredenoj mjeri one iznad razine superfamilije. U grupama koje pripadaju rangovima "roda" i "vrste" nisu dozvoljeni dalji podrangovi. Medu zoolozima, dodatni nazivi kao što su grupa vrsta, podgrupa vrsta, kompleks vrsta i nadvrsta supervrste se ponekad koriste iz praktičnih razloga kao dodatno, ali neslužbeno, svrstavanje izmedu nivoa podroda i vrste u taksonima sa mnogo vrsta npr., rod Drosophila. Na višim rangovima porodica i na gore niži nivoi se mogu označiti dodavanjem prefiksa infra ", što znači niži, u rangu. Naprimjer, infra red ispod podreda ili infra porodica ispod potfamilije.

                                     

1.1. Rangovi u zoologiji Imena zooloških taksona

 • Ime podvrste se sastoji od tri dijela tročlano ime ili trinomno – trinomen: generičko ime + ime vrste + ime podvrste; na primjer Canis lupus familiaris ili Homo sapiens recens. Pošto po Kodeksu postoji samo jedan mogući rang ispod vrsta, nema pojma za označavanje ranga koji je potreban ili se koristi.
 • Takson iznad ranga vrste ima naučno ime u jednom dijelu uninomino – uninomen.
 • Vrsta ima ime koje se sastoji od dva dijela dvojno ime ili binomno – binomen: generički naziv + ime vrste; na primjer Canis lupus ili Homo sapiens.
                                     

2. Rangovi u botanici

U skladu sa članom 3.1 ICBN najvažniji rangovi taksona su:

 • razred,
 • porodica,
 • rod, i
 • vrsta.
 • carstvo,
 • red,
 • divizija ili koljeno,

Prema članu 4.1 sekundarni rangovi taksona su plemena, sekcije, serije, varijeteti i oblici. Postoji neodreden broj redova. ICN izričito navodi:

Primarni rangovi

Sekundarni rangovi Dalji rangovi

Carstvo Regnum

Potcarstvo Subregnum

Divizija ili koljeno Divisio, Phylum

Potkoljeno Subphylum

Razred Classis

Podrazred

Red Ordo

Podred

Porodica Familia

Potporodica Pleme Tribus Potpleme

Rod Genus

Podrod Sekcija Sectio Podsekcija Serija Series Podserija

Vrsta Species

Podvrsta Subspecies Varijetet Varietas Podvarijetet Forma Potforma

Postoje i definicije taksonomskih kategorija u Medunarodnom kodeksu nomenklature gajenih biljaka su grupa kultivara, kultivar, jato.

Pravila ICN se prvenstveno primjenjuju u redovima, porodicama i ispod, a samo u odredenoj mjeri u onima iznad ranga porodice.                                     

2.1. Rangovi u botanici Imena botaničkih taksona

Botanički rangovi koje je koristio Linnaeus su uključivali samo rodove, vrste i sorte, koje se još uvijek koriste.

Taksoni na rangu roda i iznad imaju botanički naziv u jednom dijelu unitarno ime. Oni na rangu vrsta i iznad ali ispod roda imaju naziv u dva dijela binarno ime, a svi taksoni ispod ranga vrste imaju botaničko ime u tri dijela infraspecijsko ime. Da se ukaže na rang infraspecijskog imena, potreban je "povezujući naziv" kao, naprimjer, Poa secunda subsp. juncifolia, gdje je "subsp" skraċenica za "podvrsta".

Hibridi se mogu navesti pod "hibridnom formulom" koja odreduje roditeljstvo ili im se može dati posebno ime. Za dobijanje imena hibrida, primjenjuje se isti rang, sa prefiksom noto grč. notho = križanac, kopile, a njviši dozvoljeni rang je notorod.

                                     

2.2. Rangovi u botanici Zastarjela imena botaničkih rangova

Ako se koristio drugačiji izraz za rang u staroj publikaciji iako uz jasnu namjeru, botanička nomenklatura odreduje odredene zamjene:

 • Ako su imena zamišljena kao nazivi redova, ali objavljena sa rangom koji je označen pojmovima kao što su: "cohors" latinski za "kohortu", "niksus", "alijansa" ili "Reiche" umjesto "red" član 17.2, oni se tretiraju kao imena reda.
 • Ako je naziv "potporodica zamijenjen sa "suborder"subordo pod odredenim uslovima, ne zamjenjuje moderno značenje pojma podred član 19.2.
 • Kada je naziv "porodica zamijenjen "order" ordo ili ordo naturalis, pod odredenim uslovima nije namijenjen modernom značenju "reda" član 18.2.
 • U publikacijama do 1. januara 1890. godine, ako se koristi samo jedan infraspecijski rang, smatra se da je to varijetet član 37.4. To se obično odnosi na publikacije koje su infraspecijske taksone označavale grčkim slovima, α, β, γ.
                                     

3. Primjeri

Slijedi klasifikacija pet najčešće prećenih vrsta: vinska mušica Drosophila melanogaster poznata iz "genetika|genetičkih laboratorija, čovjek Homo sapiens, grašak Pisum sativum, koji se koristi prema Gregoru Mendelu, gljiva Amanita muscaria i bakterija Escherichia coli. Osam velikih redova dati su masnim slovima; izbor manjih redova su prikazani kao što je dato.

Napomene
 • Mogu se prepoznavati i jedinice ispod vrste. Životinje se mogu svrstati u podvrste ili morfe na primjer Corvus corax varius morfa leucophaeus. Biljke se mogu svrstati u podvrste na primjer, Pisum sativum subsp. sativum baštenski grašak ili sorte, s kultiviranimm biljkama kultivarima naprimjer, Pisum sativum var. macrocarpon Snowbird. Bakterije se mogu svrstati prema sojevima naprimjer Escherichia coli O157: H7, soj koji može uzrokovati trovanje hranom.
 • Rangovi viših taksona, a pogotovo medukategorija, podložni su revizijama, kada se otkriju nove informacije o medusobnim vezama i odnosima pripadajućih taksona. Naprimjer, cvjetnice su vraćene sa ranga divizije Magnoliophyta na podrazred Magnoliidae, rang po kojem se razlikuju glavne grupe cvjetnica. Uobičajena klasifikacija primata razred Mammalia – podrazred Theria – infrarazred Eutheria je izmijenjena novom klasifikacijom, kao što su uradili McKenna i Bell razred Mammalia – podrazred Theriformes – infrarazred Holotheria sa Theria i Eutheria, dajući im niži rang izmedu infrarazreda i reda primata. Te razlike nastaju zato što postoji samo mali broj opisanih redova i veliki broj grananja dokaza u fosilnim ostacima.
 • Mnemonika je dostupna na mnemonic-device.eu i thefreedictionary.com.


                                     

4. Glavni rangovi

U svojim orijentirnim publikacijama, kao što je Systema Naturae, Carolus Linnaeus koristi rang skalu, koja je ograničena na: carstvo, razred, red, rod, vrstu i jedan rang ispod vrsta. Danas je nomenklatura regulirana nomenklaturnim kodovima. Postoji sedam glavnih taksonomskih redova: carstvo, koljeno ili divizija, razred, red, porodica, rod, vrsta. Osim toga, sada se široko koristi i domen predložio Carl Woese, kao jedan od osnovnih rangova, iako se ne spominje u bilo kojimm nomenklaturnimm kodovima.

Glavni taksonomski rangovi
                                     

5. Nomenklatura taksonomskih kategorija

Taksonomska nomenklatura odreduje terminologiju koja omogućava da se iz sufiksa datog taksona, prepoznaje rang taksonomske kategorije i njegovo precizno mjesto u sistematskoj hijerarhiji. U sljedećoj tabeli su prikazana glavna načela taksonomskog označavanja, po carstvima živog svijeta.

Ispod kategorija red i vrsta, sva imena taksona se nazivaju "kombinacije". Većina takoder ima više ili manje kodirane nazive, prema disciplini. Slijede primjeri označavanja nekoliko kombinacijskih kategorija.

 • Ispod vrste, kombinacije su infraspecijske i troimene.
 • Unutar roda i vrsta, su infrageneričke kombinacije i binomne.
 • U kategoriji vrste, kombinacije su specifične i binomne.
                                     
 • sectio je taksonomski rang koji se različito primjenjuje u botanici i zoologiji. U flori biljkama sekcija se odnosi na botanički rang ispod roda
 • latinski: classis jest taksonomski rang izmedu koljena i reda. Što se tiče druge poznatih taksona, postoji mogućnost neposredno nižeg ranga na koje ukazuju
 • botanici je taksonomski rang ispod roda, a iznad vrste. Podrod, ako je prisutan u datom primjeru, viši je od sekcije, a ako postoji i rang serija, nalazi
 • populacijama iste vrste. To je taksonomski rang ispod podvrste, a iznad forme. U zoološkoj nomenklaturi izjednačena je sa rangom rase. Status sorte ureduje
 • od variatio što znači promjena, odstupanje skraċeno var. je taksonomski rang ispod ranga vrste i podvrste, ali iznad forme. Kao takav, ima tri dijela
 • lat. ordo je taksonomski rang koji se koristi u klasifikaciji organizama i prepoznat po nomenklaturnim kodovima. Ostali poznati rangovi su život, domen
 • ssp. u biološkoj klasifikaciji je, ili taksonomski rang podreden vrsti, ili taksonomska jedinica u tom rangu Podvrsta se ne može uočiti u pojjedinačno
 • Odjeljak je hijerarhijski taksonomski rang biološke sistematike u botanici, mikologiji i mikrobiologiji. Dalje se dijeli na pododjeljke. Tako se u odjeljke
 • spaja bedrenu kost sa cjevanicom goljenicom Koljeno biologija taksonomski rang u biosistematici: u botanici, zoologiji i bakteriologiji. Crna Gora:
 • Srednji manji rangovi nisu prikazani. Taksonu može biti dodijeljen taksonomski rang najčešće ali ne nužno kada mu se daje formalno ime. Chordata se