ⓘ Bosanskohercegovačka zaštićena područja prirode

Medunarodna unija za očuvanje prirode i prirodnih resursa

Medunarodna unija za zaštitu prirode i prirodnih resursa je medunarodna organizacija koja djeluje u oblasti zaštite prirode i održivog korištenja prirodnih resursa. To uključuje prikupljanje podataka i analize, istraživanja, projekate na terenu, zagovaranja, lobiranja i obrazovanje. IUCN-ova misija je "utjecati, ohrabriti i pomoći društvima širom svijeta u očuvanju prirode i da se osigura da svaka upotreba prirodnih resursa bude pravedna i ekološki održiva" Tokom proteklih decenija, IUCN je proširio svoj fokus izvan očuvanja ekoloških prilika i sada sadrži pitanja koja se odnose na rodnu r ...

Papratnjače Bosne i Hercegovine

Ovaj spisak papratnjača Bosne i Hercegovine sadrži prave paprati i preslice, koje se navode u raspoloživoj literaturi na bosanskom hrvatskom, srpskom i srpskohrvatskom jeziku. Nisu uključene kulturne i povremene unesene vrste biljaka.

Čovječija ribica

Čovječija ribica je endemski vodozemac iz porodice Proteidae i jedini predstavnik monotipskog roda, Proteus, razred Amphibia. To je u potpunosti vodena životinja; jede, spava i razmnožava se pod vodom. Živi u pećinama koje su pronadene u Dinaridima, pa je endem podzemnih voda u krečnjačkom kršu srednje i jugoistočne Evrope, posebno južne Slovenije, sliv rijeke Soče, kada se, nakon obilnih kiša, skupa sa ribicama, isprao pećinski mulj iz podzemnih voda, a lokalni ljudi povjerovali da su to potomci pećinskog zmaja. Ovaj "pećinski salamander" najistaknutiji je po tome što se prilagodio životu ...

Turizam u Bosni i Hercegovini

Turizam u Bosni i Hercegovini brzorastući je sektor koji u posljednje vrijeme čini važan dio u ekonomiji države. Bosna i Hercegovina bila je u grupi država sa značajnim turističkim razvojem u nekoliko posljednjih godina. Dolazak turista porastao je u prosjeku za 24% godišnje izmedu 1995. i 2000. Prema podacima Svjetske turističke organizacije za 2008, Bosna i Hercegovina našla se u vrhu spiska zemalja po porastu broja turista s rastom 20%. U 2016. u Bosni i Hercegovini registrovano je 1.148.530 turista, što je povećanje za 11.6% u poredenju s prethodnom godinom, dok je ostvareno 2.376.743 ...

Četinari Bosne i Hercegovine

Ovaj spisak četinara Bosne i Hercegovine sadrži vrste koje se navode u raspoloživoj literaturi na bosanskom hrvatskom, srpsom i srpskohrvatskom jeziku. Nisu uključene kulturne i povremene unesene vrste biljaka.

Rat u Hrvatskoj

Rat u Hrvatskoj bio je rat za nezavisnost i cjelovitost hrvatske države protiv agresije udruženih velikosrpskih snaga u Hrvatskoj, JNA te Srbije i Crne Gore. Ratu u Hrvatskoj prethodila je pobuna dijela srpskog stanovništva u Hrvatskoj, koja je izbila u augustu 1990. Na strateškom nivou Domovinski rat sastojao se od tri etape. U prvoj etapi, do januara 1992, izvršena je agresija na Hrvatsku, koja je bila prisiljena na odbranu. Oružani sukobi počeli su izbijati u aprilu 1991, a uz postepeno priklanjanje JNA srpskim pobunjenicima, od augustu 1991, prerasli su u direktnu agresiju iz Srbije. U ...

Foča (RS)

Foča je općina i naseljeno mjesto koje se nalazi u jugoistočnom dijelu Bosne i Hercegovine na granici prema Crnoj Gori, te razmedu krševite Hercegovine i šumovite Bosne, u blizini Šćepan Polja gdje nastaje rijeka Drina. Foča je nekada bila grad sa prepoznatljivom arhitekturom tipičnog bosanskohercegovačkog šehera u orijentalnom duhu sa 18 mahala, 17 gradskih islamskih bogomolja, te čaršijom, gdje su se ranije dešavala sva privredna dešavanja u gradu. Aprila 1992. je počelo etničko čišćenje muslimanskog bošnjačkog stanovništva, koje je okrunjeno januara 1994. godine promjenom imena grada i ...

Federacija Bosne i Hercegovine

Federacija Bosne i Hercegovine je jedan od dva entiteta unutar Bosne i Hercegovine. Drugi entitet je Republika Srpska. Nastala je potpisivanjem Vašingtonskog sporazuma 18. marta 1994. izmedu Republike Bosne i Hercegovine, Herceg Bosne i Republike Hrvatske. Tim sporazumom okončan je bošnjačko-hrvatski sukob u Bosni i Hercegovini. 30. marta 1994. u Sarajevu održana je konstituirajuća sjednica Ustavotvorne skupštine Federacije Bosne i Hercegovine na kojoj je usvojen Ustav Federacije Bosne i Hercegovine. Na sjednici su učestvovali poslanici izabrani u Skupštinu Republike Bosne i Hercegovine na ...

Bosna i Hercegovina

Bosna i Hercegovina suverena je država u jugoistočnoj Evropi, smještena na zapadu Balkanskog poluostrva. Na sjeveru, zapadu i jugozapadu graniči s Hrvatskom, na istoku sa Srbijom, na jugoistoku s Crnom Gorom. Pomorska je država jer na jugu, na teritoriji općine Neum, izlazi na Jadransko more. Glavni i najveći grad države jest Sarajevo. Nezavisnost je stekla 1. marta 1992. nakon odluke gradana referendumom o samoopredjeljenju. Prema rezultatima popisa stanovništva iz 2013, imala je 3.531.159 stanovnika. Područje Bosne i Hercegovine stalno je naseljeno još od neolita, kada su postojala nasel ...

Vaskularne biljke Bosne i Hercegovine

Ovaj spisak vaskularnih biljaka Bosne i Hercegovine, skupa sa unesenim vrstama i bosanskohercegovačkim endemima, nepotpuni je pregled predstavnika reda Lycopodiales, papratnjača i spermatofitnih biljnih vrsta koje se navode u raspoloživoj literaturi na bosanskom hrvatskom, srpskom i srpskohrvatskom jeziku. Nisu uključene kulturne i povremeno unošene. Napomene: Zbog višekratnih promjena u biološkoj klasifikaciji i/ili taksonomskih rangova i naziva obuhvaćenih taksona, neki od njih se u priloženom spisku pojavljuju i po dva puta. To se posebno odnosi na one nazive binomne nomenklature koji s ...

Sarajevo

Sarajevo je glavni i najveći grad Bosne i Hercegovine, njena metropola i njen najveći urbani, kulturni, ekonomski i prometni centar, glavni grad Federacije Bosne i Hercegovine i sjedište Kantona Sarajevo. Prema popisu stanovništva iz 1991. grad je po tadašnjoj strukturi sa deset općina imao 527.049, a po popisu stanovništva iz 2013. i trenutnoj teritorijalnoj podjeli sa četiri općine 275.524. Nalazi se u središnjem dijelu jugoistočne Evrope i Balkana. Kroz grad protiče rijeka Miljacka, a u neposrednoj blizini grada u općini Ilidža je i izvorište rijeke Bosne, izletištem Vrelom Bosne. Oko g ...

Popovo polje

Popovo polje je kraško polje u jugoistočnom dijelu Bosne i Hercegovine, u jadranskoj ili niskoj odnosno istočnoj Hercegovini. Teritorijalno pripada opštini Trebinje, Republika Srpska i opštini Ravno, Hercegovačko-neretvanski kanton, Federacija Bosne i Hercegovine.

Dendroflora Bosne i Hercegovine

Ovaj spisak dendroflore Bosne i Hercegovine – skupa sa uvedenim vrstama i bosanskohercegovačkim endemima – je nepotpuna inventarizacija spermatofitnih biljnih vrsta koje se navode u raspoloživoj literaturi na bosanskom hrvatskom, srpskom i srpskohrvatskom jeziku. Nisu uključene kulturne i povremeno unošene. Napomene: U ovu inventarizaciju dendroflore uključene su i zeljaste višegodišnje biljke sa drvenastim stablikama i/ili izdancima i granama, uključujući i drvenaste lijane i loze. Zbog višekratnih promjena u biološkoj klasifikaciji i/ili taksonomskih rangova i naziva obuhvaćenih taksona, ...

Cvjetnice Bosne i Hercegovine

Ovaj spisak cvjetnica Bosne i Hercegovine, skupa sa unesenim vrstama i bosanskohercegovačkim endemima, nepotpuni je pregled angiospermnih biljnih vrsta koje se navode u raspoloživoj literaturi na bosanskom hrvatskom, srpskom i srpskohrvatskom jeziku. Nisu uključene kulturne i povremeno unošene. Napomena Zbog višekratnih promjena u biološkoj klasifikaciji i/ili taksonomskih rangova i naziva obuhvaćenih taksona, neki od njih se u priloženom spisku pojavljuju i po dva puta. To se posebno odnosi na one nazive binomne nomenklature koji su i danas u širokoj upotrebi. Najčešće je promijenjeno ime ...

                                     

ⓘ Bosanskohercegovačka zaštićena područja prirode

Konvencija o biološkoj raznolikosti počiva na uvažavanju glavnih naučnih odrednica genetičkog i ekološkog diverziteta, uključujući i raznolikost krajolika. Drugim riječima, svaka bioraznolikost, uključujući i ovu u Bosni i Hercegovini u osnovi obuhvata raznolikosti gena, vrsta, ekosistema i pejzaža. Njen specijski diverzitet je obilježe najvišim stupnjem endemnosti u Evropi. Osim specijske raznolikosti, opisan je i izuzeno visok stuanj raznolikosti ekosistema i krajolika uopće, uključujući nebiološke prirodne resurse. Raznolikost biljnog, životinjskog i ostalog živog svijeta Bosna i Hercegovina je posljedica dugotrajne geobiološke evolucije u veoma specifičnim geohronološkim, geološkim i klimatskim prilikama. Prema tim kriterijima u BiH se izdvajaju slijedeće regije:

 • alpsko-visokonordijska.
 • mediteranska,
 • eurosibirsko-boreoamerička, i

Na području Bosne i Hercegovine zabilježeni su i opisani brojni centri endemizma sa centrima reliktnosti, odnosno očuvanim pribježištima refugijima tercijarne flore i faune. Ako se pogleda u broj vrsta S u odnosu na relativno malu površinu Zemlje A,

odnos S/A Bosnu i Hercegovinu svrstava medu najbogatije države Europe.

Čak 30% ukupne endemske flore Balkana 1.800 vrsta se nalaze u BiH.

                                     

1. Krajolici

Kao posljedica koegzistencije i visokog nivoa interakcija izmedu biološke i geološke raznolikosti, na čitavom prostoru BiH je prisutan i visok stepen pejzažnih raznolikosti. Uvažavajući biogeografske i fizičko-geografske specifičnosti mogu se razlikovati slijedeći tipovi pejzaža:

 • ripanonski i
 • mediteransko-planinski,
 • mediteranski,
 • supramediteranski,
 • planinski.
                                     

2. Zaštićena područja

Zaštićena područja prirode u Bosni i Hercegovini su oni dijelovi državne teritorije koji su značajni po bioraznolikosti, relativnoj očuvanosti izvornog krajolika i/ili estetsko-turističkih potencijala. Zaštićena područja prirode u Bosni i Hercegovini izdvojena su na osnovu kategorizacije Medunarodne unije za zaštitu prirode IUCN na čijim principima su bazirani entitetski Prema tim kriterijima, u Bosni i Hercegovini zaštićena je 28 područja:

 • spomenici prirode: 12,
 • područje za upravljanje resursima: 1
 • parkovi prirode –zaštićeni pejzaži: 5 i
 • nacionalna parkvi: 3,
 • 4 rezervati prirode: 4

Ukupna povšina svih kategorija zaštite iznosi 105.401.78 hektara. Neka područja su zaštićena na osnovu medunarodnih konvencija i regulativama čiji je Bosna i Hercegovina potpisnik.

                                     

3. Zakonska regulativa

Nadležnost u oblasti zaštite prirode u Bosni i Hercegovini, kao i sve ostale, regulirana je na entitetskoj razini, uključujući i Brčko distrikt. Osnovni zakonski akti na kojima se zasniva zaštita prirode, medu kojima su kategorije zaštićenih područja, postupak zaštite i ostale odrednice su Zakon o zaštiti prirode Federacije Bosne i Hercegovine "Službene novine Federacije BiH", broj 66/13 za Federaciju BiH, Zakon o zaštiti prirode Republike Srpske "Službeni glasnik RS", broj 20/14 za Republiku Srpsku i Zakon o zaštiti prirode Brčko distrikta BiH "Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH", broj 24/04 za Brčko distrikt. Smo jedan dio nadležnosti u ovoj oblasti reguliran je državnom legisdlativom, a uključuje realizaciju medunarodnih obaveza Države, kao što su praćenje i koordiniranje priprema za sklapanje i izvedbu medunarodnih sporazuma, koordinacija projekata u suradnji s medunarodnim organizacijama, programima i fondovima, koordinacija saradnje sa institucionalnim strukturama u BiH, entitetima i Distriktu Brčko. Nadležnosti Države su pretežno svedene na dio resora Ministarstva spoljnje trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, a manjim dijelom i Ministarstve civilnih poslova, kao naprimjer realizacija konvencija UNESCO-a. Oblasti zaštite životnog okruženja za koje je potreban usaglašen pristup entiteta i distrikta su u nadležnosti Meduentitetsko tijelo za zaštitu životne sredine. To, izmedu ostalog, uključuje realizaciju medunarodnih sporazuma i programa, učešća u saradnji sa medunarodnim organizacijama, koordinaciju i donošenje zakonskih akata i sl. Kadrovsku strukturu Meduentitetskom tijelu za zaštitu životne sredine formiraju nadležni entitetski organi.                                     
 • je tijesnim nadglasavanjem odbačen. Zaštićeno prirodno područje Bosanskohercegovačka zaštićena područja prirode About IUCN: IUCN s Vision and Mission
 • Hercegovine Paprati Radovan Domac 1984 Mala flora Hrvatske i susjednih područja 3. izdanje. Zagreb: Školska knjiga. Sadik Sadiković 2002 Narodno zdravlje
 • Slovenije, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, trajno je zaštićena Zakonom o zaštiti prirode Danas je nalazimo i u nekim špiljama u Francuskoj i Njemačkoj
 • još nekoliko područja za koje se smatra da bi se u doglednom vremenu mogla uvrstiti na spisak svjetske baštine, a to su sljedeća područja Sarajevo - jedinstveni
 • Bosne i Hercegovine Radovan Domac 1984 Mala flora Hrvatske i susjednih područja 3. izdanje. Zagreb: Školska knjiga. Sadik Sadiković 2002 Narodno zdravlje
 • dijelove Hrvatske koji su označeni kao područja pod zaštitom UN - a UNProtected Areas, UNPA Kao zaštićena područja bili su definirani oni dijelovi Hrvatske
 • ovom preostalom otoku iskonske prirode živi šarolik svijet flore i faune, pa je zbog toga proglašen strogo zaštićenim rezervatom, koji se isključivo koristi
 • Una 4 spomenika prirode Skakavac, Prokoško jezero, Vrelo Bosne i Tajan 2 parka prirode Hutovo blato i Blidinje i 2 zaštićena krajolika Bijambare
 • parametar authors link Radovan Domac 1984 Mala flora Hrvatske i susjednih područja 3. izdanje. Zagreb: Školska knjiga. Ljubomir Mišić, Radomir Lakušić 1990
 • šumska područja u centralnom su, istočnom i zapadnom dijelu Bosne. Klima je umjereno kontinentalna s toplim ljetima i hladnim zimama. Područja s velikom