ⓘ Sestrinske vrste

Kompleksna vrsta

Kompleksna vrsta – u biologiji – grupa je blisko srodnih vrsta veoma sličnog ispoljavanja, tako da je medusobno razgraničenje obično sasvim nejasno. Termin se ponekad upotrebljava i kao sinonim za mnogo preciznije kategorije, kao što su: kriptične ili skrivene vrste: za dvije ili viševrsta pod istim imenom cryptic species; jato vrsta: grupa blisko srodnih vrsta koje žive na istom području. sestrinske vrste: dvije ili više medusobno blisko srodnih vrsta sibling species, Kao neformalni laksonomski rangovi, u upotrebi su termini: grupa vrsta species group, supervrsta superspecies agregat vrst ...

Peripatrična specijacija

Peripatrična specijacija ili peripatrijska specijacija peripatrija i peripatričnost su biogeografski rermini koji se odnose na organizme čiji su areali blisko susjedni, ali se ne preklapaju i odvojeni su pojasom gdje se ne javljaju. Primjer su populacije okeanskih otoka u odnosu na kopno. Takvi organizmi su obično blisko srodni, a njihove distribucije rezultatiraju peripatričnom specijacijom. Ovaj oblik specijacije, tokom evolucije, podržava formiranje novih vrsta. U ovom obliku, nove vrste se formiraju u izoliranim perifernim populacijama. To je slično alopatričnoj specijaciji u kojoj su ...

Alstroemeriaceae

Alstroemeriaceae je porodica cvjetnica iz reda Liliales, sa 254 poznate vrste u četiri roda. Gotovo u potpunosti su porijeklom iz Amerika, od Srednje do Južne Amerike. Jedna vrsta roda Luzuriaga javlja se na Novom Zelandu, a rod Drymophila endemski je za jugoistočnu Australiju. Rod Alstroemeria, obično zvani peruanski ljiljani, popularni su floristički i vrtni cvjetovi. Vrste roda Bomarea su loze koje stvaraju grozdove raznobojnih, zvonastih cvjetova. Alstroemeria je imenovan je po švedskom prirodnjaku Clasu Alströmeru.

Genetička rekombinacija

Genetička rekombinacija ili kratko rekombinacija je proizvodnja potomaka sa kombinacijom osobina po kojoj se razlikuju od svojih roditelja. U eukariota genetičke rekombinacije se dešavaju tokom mejoze putem, spolne reprodukcije, dajući set genetičke informacije koja se moge dalje nasljedno prenositi od roditelja na potomstvo, u nizu generacija posmatrane vrste organizama. Većina rekombinacije se javljaju u prirodi. Tokom mejoze u eukariota, rekombinacije uključuje uparivanje homolognih hromosoma. To može biti praćeno razmjenom informacija izmedu hromosoma. Ta razmjena se može desiti i bez ...

Simpatrična specijacija

Simpatrična specijacija ili simpatrijska specijacija je takav proces nastajanja novih vrsta odvija na istom prostoru. Glavnu ulogu barijera slobodnom protoku gena nemaju mogući vidovi prostorno-geografske izolacije. Evolucijska divergencija u tom slučaju počinje na bazi odredenih etoloških, fizioloških i specijalnih genetičkih zapeka ili mehaničke nepodudarnosti spolnih organa. Tako je i eksperimentalno dokazano da se diferencijacijska specijacija unutar jedne skupine roda Drosophila vinske mušice odvijala na bazi dnevno-noćnih razlika u sistemu parenja. Naime, većina današnje vrsta ovog r ...

Xenoturbella

Xenoturbella je rod jednostavnih Bilateria, dugih do nekoliko centimetara. Uključuje mali broj morskih bentoskih crvolikih vrsta. Prvu poznatu vrstu Xenoturbella bocki otkrio je Sixten Bock, 1915., ali ju je valjano opisao Einar Westblad, tek 1949.

                                     

ⓘ Sestrinske vrste

Sestrinske vrste, sestrinske grupe ili sestrinski taksoni su biosistematski termini kladistike koji označavaju blisko srodne kategorije u filognetičkom stablu. Takav odnos je najlakše ilustrirati kladogramom: Šablon:Barlabel

Sestrinske grupa za A je B. Isto tako, sestrinska grupa za B je A. Ove dvije grupe, zajedno sa svim svojim ostalim potomcima svojih posljednji zajedničkog pretka, čine granu kladu, čija je sestrinska grupa C. Tako je cijeli ovaj dio kladograma ukorijenjen u većem stablu, pa veže još više dodatno uklonjenih sestrinskih grupa. Kao što je po kladističkim standardima, A, B i C mogu ovdje predstavljaju primjere za razine vrsta ili grupâ. U slučajevima u kojima oni predstavljaju vrste, koristi se pojam sestrinske vrste.

Termin "sestrinska grupa" se uvijek koristi u odnosu na filogenetske analize. Samo one grupe koje su uključene u analizi će biti označene kao sestrinske. U tom smislu, obično se navode primjeri ptica, čija su sestrinska grupa krokodili. To je, medutim, istina samo kada se radi o postojećim taksonima. Klasa ptica je ukorijenjen u dinosauruse, brojnu grupu koja se prestala grananati prije dolaska do zadnjeg zajedničkog pretka ptica i krokodila. Tako se pojam sestrinska grupa shvatati relativno, uz ogradu da je sestrinska grupa najbliži srodnik samo medu grupama / vrstama / primjercima uključenim u analizu.

                                     

1. Definicija

Objašnjenje pojma lakše ilustrira slijedeći kladogram:

}}

Sestrinska grupa u taksonu A je takson B; obrnuto, sestrinska skupina za takson B je takson A. Taksoni A i B zajedno sa svim ostalim potomcima njihovog najnovijeg zajedničkog pretka tvore monofiletnu grupu, kladus AB. Sestrinska grupa za kladus AB je takson C, i obratno, sestrinska grupa za takson C je kladus AB.

Ukupni kladus ABC sam je potkrovlje većeg stabla, koje ima još više grana sestrinskih grupa koje su dalje povezane od čvorova, poput taksona A, B i C.

U kladističkim standardima, taksoni A, B i C mogu predstavljati uzorke, vrste, rodove ili bilo koje druge taksonomske jedinice. Ako predstavljaju vrste, ponekad se koristi i termin sestrinske vrste.

                                     

2. Primjer

Termin sestrinski koristi se u filogenetskim analizama", a samo grupe identificirane u analizi označene su kao takve. Primjer su ptice čija je sestrinska skupina krokodili, ali to se primjećuje kada su u pitanju postojeći taksoni. Filogenetsko stablo ptica uključeno je u dinosaursko i bilo je nekoliko izumrlih skupina koje su se razgranale od dinosaura prije nego što su stigle do zadnjeg zajedničkog pretka ptica i krokodila. Stoga bi pojam sestrinski trebalo promatrati kao relativan pojam, uz upozorenje da je srodnička sestra najbliži srodnik samo medu skupinama / vrstama / primjercima koji su uključeni u analizu.

Ispod je filogenija postojećih tetrapoda.

                                     
 • skrivene vrste za dvije ili viševrsta pod istim imenom cryptic species sestrinske vrste dvije ili više medusobno blisko srodnih vrsta sibling species
 • u odnosu na kopno. Takvi organizmi su obično blisko srodni npr sestrinske vrste a njihove distribucije rezultatiraju peripatričnom specijacijom.
 • su sestrinske porodice. Dva plemena dijele vegetativne znakove kao što su habitus loze sa resupinatama listovima. Colchicaceae je, pak, sestrinska grupa
 • uključuje dvije sestrinske hromatide formirane nakon hromosomskih replikacija. U ovom slučaju, nema novih kombinacija alela jer su sestrinske hromatide obično
 • najmanje u nekim mjestima. Ako su ovi organizmi usko srodni npr. sestrinske vrste kao što je bliska i njihova distribucija, one očito mogu biti rezultat
 • postavile Xenoturbella kao sestrinsku skupinu Acoelomorpha u Xenacoelomorpha i postavile Xenacoelomorpha kao sestrinske sa Nephrozoa Protostomia plus
 • skupa na bilo kojem mjestu. Ako su ovi organizmi blisko susjedni npr. sestrinske vrste njihova distribucija je obično rezultat allopatrične specijacije
 • najviše bazno pleme porodice, stavljajući sestrinsku u ostalih 9 ili po nekima 11 plemena. Datureae su sestrinske za Nicandreae, Physaleae, Capsiceae i
 • sisare, kičmenjake i kladuse životinja. Često, medutim, zajednička oznaka za vrste živih bića imsa samo ime dijla kladusa. Gušteri nisu kladus, a nije nisu
 • sredinama, nego dok su još uvijek bile dvije različite vrste Jedan od primjera kladogeneze danas su vrste na Havajima, na koje su prvi prganizmi dolutali preko
 • dvanaest ili trinaest vrsta uključujući i rod Rousseačiji je jedini predstavnik Roussea simplex, endem sa Mauricijusa. Ostale vrste su iz Australije, sa
 • replikaciju DNK, tako da se svaki homolog sada sastoji od dvije identične sestrinske hromatide. Zatim svaki set homologa medusobno razmjenjuje DNK homologna