ⓘ Vegetacija

Pustinje i vegetacija sušnih oblasti

Pustinje i vegetacija sušnih krajeva dobijaju godišnju količinu padavina od 25 cm ili manje, zbog čega imaju suhu ili vrlo suhu klimu koju odlikuje izrazit nedostatak vlažnosti. Mogući godišnji gubitak vlage putem evapotranspiracije daleko prevazilazi količinu dobijenih padavina. Pustinje i sušna vegetacija pojavljuju se u tropskim, subtropskim regijama, a i onima sa umjerenom klimom. Pustinjsko zemljište je obično pjeskovito ili kamenito, sa malo organskih tvari biljnih otpadaka. Često se javlja i prekomjerno zaslanjeno zemljište. Biljke i životinje ovih staništa su adaptirane na nisku ra ...

Mediteranske šume i šikare

Mediteranske šume i šikare su biom sa umjerenom klimom kojeg karakteriziraju suha ljeta i kišovite zime. Ljeto je obično vruće, ali može biti prohladno na obalama nekih mora, kao blizu San Francisca, jer je more tu hladno. Zime su obično umjerene do prohladne na obalnim mjestima, a mogu biti hladne u mjestima udaljenijim od mora, ili na većim visinama. Eko-regije mediteranskih šuma i šikara postoje na pet mjesta na svijetu: oko Sredozemnog mora, u Kaliforniji, u centralnom Čileu, na jugozapadu Australije i u Western Capeu u Južnoj Africi.

Suptropi

Suptropi ili suptropska područja su jedna od klimatskih zona Zemlje. To su područja izmedu tropa u dijelu prema ekvatoru i umjerene zone prema polovima, otprilike izmedu 25° i 40° sjeverne i 25°i 40° južne širine. Ova područja imaju tipična tropska ljeta, dok zime nisu tropske. Postoje tri različita tipa suptropskih područja: sušna, vlažnih zima i uvijek vlažna. Prema vrlo raširenoj definiciji, suptropskim se područjem smatra ono, gdje je srednja godišnja temperatura viša od 20 °C, ali srednja temperatura najhladnijih mjeseci je niža od 20 °C.

Riparijska zona

Priobalna zona ili obalno područje je dodirni prostor izmedu kopna i rijeke ili potoka. Riparijski je takoder odgovarajuća nomenklatura za jedan od kopnenih bioma Zemlje. Biljna staništa i zajednice uz riječne rubove i obale nazivaju se obalnim rastinjem, a karakteriziraju ih hidrofilne biljke. Priobalne zone važne su za ekologiju, upravljanje resursima okoliša i gradevinarstvo zbog njihove uloge u očuvanju tla, staništa bioraznolikosti i uticaja koji imaju na faunu i vodene ekosisteme, uključujući travnjake, šume, močvarno zemljište ili čak nevegetacijska područja. U nekim regijama izrazi ...

Travne i žbunaste vegetacije umjerenih predjela

Umjereni travnjaci, savane i grmlje je kopneno stanište vrsta definirano u Svjetskom fondu za prirodu. Predominantna vegetacija u ovom biomu sastoji se od trava i / ili grmova. Klima je umjerena i kreće se od polusušne do poluvlažne. Vrsta staništa razlikuje se od tropskih travnjaka sa godišnjimm temperaturnim režimom, kao i tipa vrsta koje se tu nalaze. Ova vrsta staništa poznata je kao prerija u Sjevernoj Americi, pampe u Južnoj Americi, veldovi u Južnoj Africi i stepe u Aziji. Općenito govoreći, ove regije su lišene stablašica, osim priobalnih ili galerijskih šuma povezanih s potocima i ...

Blatačko jezero

Nalazi se na planini Bjelašnici na nadmorskoj visini 1156 metara, na granici sa planinom Visočicom izmedu kojih se nalazi kanjon rijeke Rakitnice u pejzažu izuzetne ljepote, te sa visokim stepenom biodiverziteta flore i faune. Udaljenost od Konjica je 21 kilometar.

                                     

ⓘ Vegetacija

Vegetacija se sastoji od biljnih vrsta na Zemljinom omotaču. To je opći termin za biljni pokrivač, bez posebnog osvrta na pojedine taksonomske kategorije, oblike života, strukture, prostornog raširenja ili opisa bilo kojih drugih specifičnih botaničkih ili geografskih karakteristika. Širi je od pojma flora koji se odnosi na sastav fitocenoza po vrstama. Možda najbliži sinonim je biljna zajednica, ali se vegetacija može odnosti, a često se i odnosi, na širi spektar prostornih odnosa, uključujući tako velike razmjere kao što su globalne. Tako su pojmom vegetacije obuhvaćena primarna šumska prostranstva, obalne mangrove, mahovinske bare, slane pustinje, zakorovljene površine oko puta, polja pšenice, kultivirani vrtovi, travnjaci i slične biljne sastojine.

Tipove vegetacije karakteriziraju dominantna vrsta ili vrste ili osobenosti zajedničkog sklopa, kao što je raspon nadmorske visine ili zajedništvo okoliša. Zemljin omotač je izraz kojim se počeo koristiti ekolog Frederick Edward Clements, a koji ima svoj najbliži moderni ekvivalent – u pojmu vegetacija.

                                     

1. Klasifikacija

Veći dio istraživanja o klasifikaciji vegetacije dolazi iz Evrope i Sjeverne Amerikei, čiji ekolozi i imaju fundamentalno različite pristupe. U Sjevernoj Americi, tipovi vegetacije se baziraju na kombinaciji sljedećih kriterija: klimatski obrazac, habitus biljki, fenologijai / ili dominantna vrsta, a izvorno razvijen od strane UNESCO i The Nature Conservancy). To je hijerarhijska klasifikacija i uključuje ne-floristički kriterije u gornjim većinom uopćenih pet nivoa. Oni imaju ograničene floristički kriterije samo u dva posljednja najspecifična nivoa. U Evropi, klasifikacije se, često i veoma snažno, ponekad i u potpunosti, oslanjaju na floristički sastav vrsta, bez izričitog reference na klimatske prilike, fenologiju ili rast formu rasta habitus. Često se naglašava vrijednost indikatora ili dijagnostičke vrste po kojem se može razlikovati jedna od druge klasifikacije.

                                     

2. Vanjski linkovi

Klasifikacija

 • Federal Geographic Data Committee Vegetation Subcommittee
 • Terrestrial Vegetation of the United States Volume I – The National Vegetation Classification System: Development, Status, and Applications PDF
 • Vegetation Classification Standard PDF
 • Classifying Vegetation Condition: Vegetation Assets States and Transitions VAST

Mape

 • Spot-VEGETATION programme web page
 • Interactive world vegetation map by Howstuffworks
 • USGS - NPS Vegetation Mapping Program
 • VEGETATION image processing and archiving centre at VITO
 • Kontrolna lista za Online vegetaciju i Mape distribucije biljaka

Klimatski dijagrami

 • WBCS Worldwide Climate Diagrams
 • Climate Diagrams Explained
 • ClimateDiagrams.com Pruža klimatske dijagrame sa više od 3000 meteoroloških stanica i za različite klimatske periode iz cijelog svijeta. Korisnici mogu kreirati vlastite dijagrame sa svojim podacima.
                                     
 • Pustinje i vegetacija u sušnih područja su biom koji je okarakteriziran malom količinom padavina. Pustinje i vegetacija sušnih krajeva dobijaju godišnju
 • staništa. Tipovi vegetacije variraju od šuma, do savana, šikara i travnjaka česti su mozaični krajolici, kod kojih se razni tipovi vegetacije izmjenjuju
 • prevladava pustinjska i stepska vegetacija Primjeri Sahara, pustinja Atakama, Bliski istok Obilježja klime vegetacija traje cijelu godinu zimi pada kiša
 • vode. Hranjive tvari iz kopnene vegetacije npr. Biljno leglo i kapi insekata prenose se u vodene mreže ishrane. Vegetacija koja okružuje potok pomaže u
 • vode u jezeru mala. Jezero je okruženo pašnjacima. Preovladava niska vegetacija te se ponekad javlja grmlje i bjelogorično drveće, pretežno bukva. U
 • stanište vrsta definirano u Svjetskom fondu za prirodu. Predominantna vegetacija u ovom biomu sastoji se od trava i ili grmova. Klima je umjerena i kreće
 • svega 200 mm godišnje. Vegetacija kavkavskog regiona je vrlo raznolika, idući od zapada prema istoku, javlja se sredozemna vegetacija koja prelazi u kišne
 • prekidima, naučni izlet ili putovanje osmišljeno da istraži flora i ili vegetacija odredene regije. Ekspedicija bi mogla biti posebno osmišljena za istraživanje
 • taksoni vegetacija biljna zajednica odnosno porijeklo: Ekologija biljaka mezologija medutim, fizionomsko - ekološki pristup vegetaciji i studije
 • Rog, tok rijeke stvara mnoga mala ostrva, koja imaju bogatu vegetaciju Medutim, vegetacija je ugrožena visokim nivoom onečišćenja rijeke, zbog obližnjih
 • SAD i Kanadi se ponekad razlikuje vegetacija sa niskom travom, koja raste zapadno od 100. meridijana, i vegetacija sa srednje visokom i visokom travom