ⓘ Spisak država po datumu državnosti

Spisak nepriznatih i djelomično priznatih država

Ovo je spisak država koje nisu medunarodno priznate ili su priznate od samo nekoliko država, odnosno spisak država koje nisu članice Ujedinjenih nacija.

Mongolija

Mongolija je kontinentalna država u Srednjoj Aziji. Graniči se sa Rusijom na sjeveru i Kinom na jugu gde je smještena Autonomna regija Unutrašnja Mongolija. Sa površinom od 1.564.116 km2, Mongolija je 18. najveća država svijeta na kojoj živi preko 3.3 miliona stanovnika. Mongolija ima vrlo malo obradivog zemljišta jer je veći dio njene površine prekriven stepom sa planinama na sjeveru zemlje i pustinjom Gobi na jugu. Glavni i najveći grad je Ulanbator koji je zajedno sa Moskvom, Otavom i Nur-Sultanom najhladniji glavni grad na svijetu. Teritorija današnje Mongolije je bila dom različitim n ...

Spisak guvernera Connecticuta

Guverner američke savezne države Connecticut je najviši izvršni organ vlade države Connecticut i vrhovni zapovjednik vojnih snaga te savezne države. Guverner ima dužnost provodenja državnih zakona, ovlaštenje da potvrdi ili uloži veto na zakone koje izglasa Opća skupština Connecticuta te da sazove skupštinu. Za razliku od većine drugih saveznih guvernera, guverner Connecticuta nema ovlaštenje za izdavanje pomilovanja. Najduži mandati bili su u prvim godinama nakon osnivanja države Connecticut, kada je četiri guvernera izabrano na devet ili više jednogodišnjih mandata. Najduže je na mjestu ...

Slovenija

Slovenija jeste evropska država smještena na krajnjem sjeveru Sredozemlja i krajnjem jugu Srednje Evrope. Ona na zapadu graniči s Italijom, na sjeveru s Austrijom, na sjeveroistoku sa Madarskom, na istoku i jugu sa Hrvatskom. Slovenija leži na spoju alpskog, sredozemnog, panonskog i dinarskog svijeta. Površina Slovenije iznosi 20.273 km 2, po čemu ona spada u srednje velike evropske države. Dužina državne granice iznosi 1.382 km, od čega je 921 km kopnene, 413 km riječne te 48 km morske granice. Slovenska obala Jadranskog mora duga je 46.6 km. Glavni grad joj je Ljubljana, privredno, kultu ...

Srbija

Srbija je suverena kontinentalna država parlamentarnog oblika u jugoistočnoj Evropi. Graniči sa Madarskom na sjeveru, Rumunijom i Bugarskom istoku, Makedonijom i Kosovom na jugu, Crnom Gorom na jugozapadu i Bosnom i Hercegovinom i Hrvatskom na zapadu. Srbija zvanično ne priznaje otcjepljenje Kosova, te ga smatra i dalje svojom teritorijom. Novija historija Srbije je vezana za raspad SFR Jugoslavije. Nakon otcjepljenja bivših republika SFRJ 1992. godine, Srbija se smatra zakonskom nasljednicom Savezne republike Jugoslavije. Glavni grad Srbije je Beograd. Srbija je članica: Vijeće Evrope, Or ...

Češka

Češka, službeno Češka Republika, jeste suverena država u Srednjoj Evropi. Graniči na zapadu s Njemačkom, na sjeveru s Poljskom, na istoku s Slovačkom, na jugu s Austrijom. Prostire se na površini od 78.866 km 2. Prema državnom uredenju, unitarna je parlamentarna republika sa oko 10.5 miliona stanovnika. Glavni i najveći grad u državi je Prag s preko 1.2 miliona stanovnika. Sastoji se od historijskih regija Bohemije, Moravske i Češke Šlezije. Kopnena je država i nema izlaz na more. Češka Republika je visoko razvijena država, sa naprednom ekonomijom i visokim životnim standardom. UNDP je ran ...

                                     

ⓘ Spisak država po datumu državnosti

Ovo je hronološki spisak država prema datumu državnosti.

Vidi i popise država po: abecedi - stanovništvu - gustoći stanovništva - površini - kontinentima - vremenskim zonama

Ovo su općeprihvaćeni datumi, što znači da mogu biti i neslužbeni. Naravno, sigurno ima i mnogo grešaka, jer je teško reći kad počinje državnost nekih država.