ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 116

Hlamidomonas

Chlamydomonas je rod zelenih algi sa oko 325 vrsta i više u fazi revizije sve jednoćelijski bičari, pronadeni u stajaćoj vodi i na vlažnom tlu, u slatkoj i morskoj vodi, pa čak i u snijegu kao "snježne alge". Chlamydomonas se koristi kao modelni ...

Generacijsko vrijeme

Generacijsko vrijeme – u biologiji populacija i demografiji – je prosječno vrijeme izmedu dvije uzastopne generacije neke linije srodnika u populaciji. U esencijalnom biološkom smislu njeri se dužinom perioda izmedu formiranja individualnog zigot ...

Hibridizacija nukleinskih kiselina

U molekularnoj biologiji, hibridizacija je fenomen u kojem se jednostruki polulanci molekula dezoksiribonukleinske kiseline ili ribonukleinske kiseline različitog porijekla medusobno ostvaruju komplementarne veze, stvarajući kombiniranu DNK ili R ...

Lažni pauci

Lažni pauci su velike arahnide. Žive uglavnom u vrelim pustinjskim posručjima Afrike Sjeverne i Južne Amerike. Tijelo im je prekriveno dlačicama a prosoma nosi velike helicere koje su transformisane u štipaljke. Na krajevima padipalpi ima organe ...

Kamilica

Kamilica jeste biljka iz porodice Asteraceae, najpoznatija je i najkorištenija od svih drugih vrsta kamilice. Drugi nazivi za kamilicu su titrica, bijeli žabljak, kamomila, hermanek i njemačka kamilica.

Ćurka

Ćurka ili tuka je velika ptica iz roda Meleagris, porijeklom iz Sjeverne Amerike. Ćurke su prepoznatljive po kožnim izraslinama koje vise preko kljuna. Ženka ćurka je manja od mužjaka, i mnogo manje obojena. Raspon krila im je 1.5-1.8 metar. Ćurk ...

Masovno izumiranje

Masovno izumiranje je pojam za dogadanje naglog smanjenje broja živih vrsta na Zemlji, u geološki relativno kratkom periodu. Prema fosilnim podacima to nisu preživjeli ni mnogu sisari, ptice, gmizavci, vodozemci, ribe, beskičmenjaci). Preko 97% s ...

Mašina

Mašina je skup elemenata pokretnih i nepokretnih koja prenosi ili modifikuje energiju. Uobičajano, riječ se odnosi na spravu koja izvodi ili pomaže u izvodenju korisnog rada. Mašine zahtijevaju unos odredene količne energije kako bi zivršile neki ...

Vodena biljka

Vodene biljke su biljke koje su prilagodene na život u vodenim sredinama. One su takoder naziva hidrofite ili hidrofora ili vodene makrofite. Ove biljke imaju posebne prilagodbe za život ako su potopljene u vodi, ili na površini vode. Najčešća ad ...

Mango

Mango se smatra najstarijim voćem, u Indiji se uzgaja preko 5000 godina. Smatra se da je Buda sjedio upravo ispod drveta manga kad je doživio prosvjetljenje, pa se mango i danas koristi u mnogim obredima u Indiji. Kada je počeo da se gaji plod ma ...

Mliječna kiselina

Mliječna kiselina - IUPAC ime 2-hidroksi propanska kiselina - je hemijski spoj čija je strukturna formula CH 3 -CH-COOH). Nastaje u nekoliko biohemijskih procesa. Prvi put ju je izolirao švedski hemičar Carl Wilhelm Scheele 1780. Po strukturi je ...

Elektroforeza

Elektroforeza je kretanje električno nabijenih čestica u otopini pod uticajem prostorno jednoobraznog električnog polja. To se koristi kao analitički i preparativni metod koji je razvijen u hemiji, a usavršen primjenom u molekularnoj biologiji.

Blagva

Blagva je jestiva gljiva žućkastonarandžaste do svijetlocrvene boje. Vrlo visoke kvalitete i cijenjena medu sakupljačima gljiva. Poznata pod imenom jajuša zbog oblika prije nego što se klobuk otvori. Potuno bijela sa žutim jezgrom, podsjeća oblik ...

Tečni dijelovi tijela

Tečni dijelovi tijela ili tečne komponente – poznate i kao tečni kompartmani – ljudskog tijela pa čak i pojedinačnih tjelesnih tekućina su konceptni termini za njihovu podjelu u različite tečne odjeljke, koji, iako nisu doslovne anatomske dijelov ...

Monofiletska evolucija

Monofiletska evolucija ili monofilija i monofiletsko porijeklo, kao i monofiletska specijacija su pojmovi koji se odnose na pojavu da svi pripadnici odredene šire biosistematske skupine ili skupine populacija potiču iz jedne te iste uže grupe org ...

Limfni sistem

Limfni sistem je dio circulacijskog sistema i vitalni dio part imunskog sistema, sastavljen od mreže limfnih sudova koji nose bistru tekućina pod nazivom limfa, što uključuje i koštanu srž i limfno tkivo u vezi sa probavnim sistemom. Krv ne dolaz ...

Neuroblast

Neuroblasti su dijeleće ćelije od kojih nastaju neuroni, često nakon migracijske faze Neuroblasti, za razliku od nervne matične ćelije odreduju budućnost i neurona. Glavna razlika izmedu neuroblasta i neurona je sposobnost da se dijele; neuroblas ...

Arahidonska kiselina

Arahidonska kiselina je polinezasićena omega-6 masna kiselina 20:4 koja je pandan zasićene arahidinske kiseline nadene u kikirikijevom ulju.

Mehko tkivo

Mehko tkivo – u anatomiji – uključuje tkiva koja povezuju, podržavaju ili okružuju druge tjelesne strukture i organe, osimm tvrdog tkiva, kao što su kosti. Mehka tkiva uključuju tetive, ligamente, fascije, kožu, vlaknasta tkiva, masti i sinovijal ...

Dud

Dud, dudinja ili murva, je rod listopadnog drveća ili grmlja srednje visine, od 6 do 15 metara, rasprostranjen u svim umjerenim i suptropskim područjima sjeverne polulopte, osim Europe, u kojoj su njegovi predstavnici unesene vrste. U Europi su n ...

Hidrotermalni otvori

Hidrotermalni otvor je ispušni otvor na morskom dnu iz kojeg se izvire geotermalna zagrijana voda. Hidrotermalni otvori se obično nalaze u blizini vulkanskih aktivnih mjesta, područja u kojima se razmiču tektonske ploče u centru širenja, okeanski ...

Siva mrena

Katarakt ili siva mrena, rjede katarakta je progradirajuća bolest oka, koja zamagljuje sočivo. To je vodeći uzrok sljepila u svijetu. Zamagljujući katarakt se razvija i kreće od malih zamućenja zbog nakupljanja proteina i ometa prolaz svjetlosti. ...

Drakeova jednačina

Drakeova jednačina je jednačina koja daje procjenu broja civilizacija u našoj galaksiji koje su sposobne i voljne komunicirati sa stanovnicima Zemlje. Osmislio ju je američkiastronom Frank Drake.

Crna šarka

Crna šarka je potpuno crna zmija. Ima vijugavu šaru koja se vidi pri odredenom lomu svjetla. Naseljava planinska područja ali nešto niže nadmorske visine. Može se naći na Velikom i Malom polju na planini Igman. Crna šarka pripada grupi najotrovni ...

Čulo

Čula kod ljudi i životinja predstavljaju prijemnike opažanja ili percepcije informacija iz sopstvenog tijel i svoje okoline. Pojednostavljeno, jedno čulo predstavlja sposobnost jednog organizma da opazi vanjske i unutrašnje podražeje ili stimulac ...

Membranski potencijal

Membranski potencijal je prisutan na membranama gotovo svih ćelija. Nastaje usljed različite koncentracije iona sa obje strane ćelijske membrane, kao i različite propustljivosti membrane za ione. Membranski potencijal je bitan za stvaranje i pren ...

Šarka

Šarka se nalazi u cijeloj Evropi.Ova je zmija najrasprostranjenija zmija na svijetu. Duga je oko 60 do 80 cm, te takoder ima "cik-cak" liniju uzduž tijela i znatno je manja od poskoka. Glava joj je šira i oblija, sa velikim okom crvenog odsjaja i ...

Izopren

Izopren ili 2-metilbuta-1.3-dien je uobičajeni organski spoj sa formulom CH 2 =C-CH=CH 2.U čistom stanju, to je bezbojna nestabilna tečnost. Izopren prirodno proizvode mnoge biljke.

Čopor

Riječ čopor označava okupljanje većeg broja iste vrste divljih životinja iz razreda sisara. Razlozi zbog kojih se okupljaju i žive u čoporu su od vrste do vrste različite, ali u svakom slučaju takav oblik života donosi odredene prednosti svakom p ...

Adenozintrifosfataza

Adenozintrifosfataza – adenilpirofosfataza, ATP monofosfataza, ATPaza, SV40 T-antigen, adenozin 5-trifosfataza, ATP hidrolaza, kompleks V, -ATPaza, HCO 3 --ATPaza, adenozinska trifosfataza) – je enzim sa sistemskim imenom ATP fosfohidrolaza. ATPa ...

Metanotrof

Metanotrofi ili metanofili su prokarioti koji mogu metabolizirati metan, kao jedini izvor ugljika i energije. Mogu rasti aerobno ili anaerobno, za preživljavanje im je potreban jednougljično jedinjenje. Pod aerobnim uvjetima, oni kombinirauju kis ...

Aluminij

Aluminij jeste hemijski element sa simbolom Al i atomskim brojem 13. U periodnom sistemu elemenata spada u metale III glavne grupe, poznatu i kao grupu bora, ranije zvana grupa zemnih metala. Aluminij je srebrenasto-bijeli lahki metal. On je treć ...

Transantarktičke planine

Ove planine je prvi put vidio Kapetan James Ross 1841. godine iz Rossovog mora. Bile su slabo istražene sve do kasnih 1940-ih i početka 1950-ih kada je za vrijeme Operacije Highjump i Medunarodne geofizičke godine provedena kampanja masovnog zrač ...

Čuvarkuća

Čuvarkuća višegodišnja je biljka iz porodice Crassulaceae. Zovu je brojim imenima: Gromovna trava, Gromovik, Vazdaživ, Cmilić, Glavotoć. Uzgaja se uglavnom kao ukrasna biljka, a ima i ljekovito djelovanje. Sok čuvarkuće se često upotrebljava kao ...

Ekdiza

Ekdiza je presvlačenje kutikule u mnogih beskičmenjaka kladusa Ecdysozoa. Budući da kutikula ovih životinja obično tvori uglavnom neelastičan egzoskelet, ona se osipa tokom rasta i formira se novi, veći pokrov. Ostaci starog, praznog egzoskeleta ...

Jablan

Jablan je drvo usko piramidalne krošnje, muški klonalni kultivar crne topole. Raste do visine od 30 metara. Kora stabla podužno je ispucala, grane su tanke, uglavnom pridubljene uz stablo i savijaju se vrhovima ka njemu. Listovi su sitniji od lis ...

Nikl

Nikl je hemijski element sa simbolom Ni i atomskim brojem 28. On je srebrenasto-svijetli sjajni metal sa blagim zlatnim nijansama. Nikl pripada prelaznim metalima, veoma je tvrd i duktilan. Čisti nikl pokazuje znatnu hemijsku aktivnost, koja se m ...

Oscilirajući gen

Oscilirajući geni je oznaka za gene koji se ispoljavaju ritmično ili u periodičnim ciklusima. Oscilirajući geni su obično cirkadijalni i mogu se prepoznati po periodičnim promjenama u stanju organizma. Cirkadijalni ritmovi, pod kontrolom oscilira ...

Rubidij

Rubidij je hemijski element sa simbolom Rb i atomskim brojem 37. On je mehki, srebreno-sjajni metalni element iz grupe alkalnih metala sa atomskom masom 85.4678. Elementarni rubidij je veoma reaktivan, a njegove hemijske osobine slične su onima k ...

Ligazni ribozim

RNK ligazni ribozim je bio prvi od nekoliko vrsta sintetičkih ribozima koji su proizvedeni u in vitro tehnikama proučavanja evolucije i selekcije. Oni su važna klasa ribozima zato što su za katalizu kompletiranja RNK bpotrebni fragmenati fosfodie ...

Pasijonka

Pasijonka je biljka puzavica koja potiče iz južnog Brazila i Argentine, gdje je poznata pod imenom Pasionaria ili Mburucuyá

Perunika

Perunika ili iris jeste višegodišnja zeljasta biljka iz porodice sabljarki. Druga imena: bogiša, modra perunika, Marin kmin, hlipavnik. Postoje i druge vrste irisa.

Morski krinovi

Morski krinovi su morske životinje, iz grupe bodljokožaca. Naziv im potiče od izgleda koji podsjeća na biljku krin; njihovo tijelo neobičnog oblika je često i živo obojeno. U ovu grupu spada oko 80 vrsta. Za podlogu su pričvršćeni pomoču peteljke ...

B-ćelija

B-ćelije, poznate i kao B-limfociti, tipovi su bijelih krvnih zrnaca, podtipa limfocita. Njihova funkcija je uloga je uključenost u humoralne imunosti adaptivnog imunskog sistema putem lučenje antitijela. Pored toga, B-ćelije prezentiraju antigen ...

Sociologija

Sociologija je nauka koja izučava društvo, podrazumijevajući s tim različite oblike društvenih odnosa, društvenih interakcija i njihov kulturološki aspekt. Područja kojima se sociologija bavi variraju od analiza običnih, svakodnevnih kontakata me ...

Aposematizam

Aposematizam je možda najčešći oblik znakova upozorenja, koji upotrebljavaju mnoge životinjske vrste u svrhu zaštite od grabežljivaca. Bojeći svoje tijelo jarkim bojama, ove životinje su razvile sposobnost obeshrabrivanja potencijalnih grabežljiv ...

Mašinski vid

Računarska vizija je jedna od oblasti koju proučava vještačka inteligencija. Računarska vizija kombinuje računarsku inteligenciju s digitalizovanom vizuelnom informacijom. Prepoznavanje oblika se smatra srcem računarske vizije. Oblik engleski: pa ...

Matičnjak

Matičnjak, pčelinja ljubica, je vrsta trajne biljke iz roda Lamiaceae prirodnog staništa u južnoj Evropi i mediteranskoj regiji. Raste u visinu od 70 do 150 cm. Listovi imaju blagi miris nalik na limun i metvicu. Krajem ljeta, na biljci se pojavl ...

Šipurak

Šipurak je razgranati, bodljikavi žbun, koji može narasti i do 3 metra visine. Grane su vitke i savijaju se u luku. Veliki cvjetovi imaju 5 ružičastih ili bijelih latica. Šipurak obično cvjeta u maju i junu, dok plodovi sazrijevaju u septembru i ...

Membranska fluidnost

Membranska fluidnost – u biologiji – se odnosi na viskoznost lipidnog dvosloja ćelijske membrane ili sintetske lipidne membrane. Na fluidnost membrane, može uticati način pakovanja lipida. Viskoznost membrane može uticati na rotaciju i difuziju p ...