ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 113

Arabinoza

Arabinoza je aldopentoza koji sadrži pet atoma ugljika, kao i aldehidnu funkcijsku grupu. Zbog načina biosinteze, većina prirodnih saharida ima D "-formu. Drugim riječima, oni su strukturno jednaki D -gliceraldehidima. Pri označavanju šećera, D/L ...

Lipidni dvosloj

Lipidni dvoslojevi su veoma tanke polarne membrane sa dva sloja lipidnih molekula. Te membrane su ravne ploče koje formiraju neprekinutu barijeru oko ćelija. Ćelijske membrane skoro svih živih organizama i mnogih virusa su sa lipidnim dvoslojevim ...

Mrežno vlakno

Mrežna vlakna – poznata i kao mrežasta vlakna, retikularna vlakna ili retikulin – su tip vlakana u vezivnom tkivu, gradenih od kolagena tipa III, koga luče mrežaste ćelije. Mrežastea vlakna vežu se unakrsno da se formira fina mreža. Ova mreža se ...

Crna velika vjeverica

Crna velika vjeverica je jedna od četiri vrste orijentalnih velikih vjeverica porijeklom iz Jugoistočne Azije. Ova vjeverica može narasti do jednog metra. Najčešće živi samostalno na drveću i rijetko kad silazi na zemlju. Hrani se voćem, orasima, ...

Članak prsta

Članci prstiju, uobičajeno i falange su kosti u šakama i stopalima većine kičmenjaka. Kod primata, palac ruku i stopala imaju po dva članka, dok ostali prsti imaju po tri. Ovi članci se klasificiraju kao duge kosti.

Martialis heureka

Martialis heureka je latinski naziv za novu vrstu mrava pronadenu u šumama Amazona, blizu grada Manaus u Brazilu. Nezvanični naziv za ovu vrstu je mrav sa Marsa ".

Analitička hemija

Analitička hemija je hemijska nauka koja proučava kvalitativni i kvantitativni sastav materijala. Kvalitativna analiza podrazumijeva odredivanje identiteta hemijskih vrsta u uzorku. Kvantitativna analiza odreduje relativne količine tih vrsta i iz ...

Zmija

Zmije su podred unutar reda gmizavaca čije je hladno i suho tijelo prekriveno ljuskama. Vode porijeklo od predaka koji su ličili na guštere, ali jako im se izdužilo tijelo, a noge su im reducirane pa se kreću vijugajući. Velike vrste narastu do 8 ...

Zelembać

Zelembać jest veliki gušter rasprostranjen od Slovenije i istočne Austrije na zapadu do crnomorskih obala Ukrajine i Turske na istoku. Često se vidi kako se sunča na stijenama ili travnjacima ili se krije u grmlju.

Morski puževi

Morski puževi, skoro uvijek imaju spiralnu ljušturu sa operkulumom. To je rožna ploča na zadnjem dijelu stopala koja služi za uzatvaranje otvora ljušture kad se životinja povlači unutra. Ime im potiće od škrga, smještenih ispred srca

Predacija

Predacija – u ekologiji – opisuje jedan od oblika interakcije izmedu dva bića u datom ekosistemu. Predator napada i jede svoj plijen. Predatori mogu, ali ne moraju ubiti svoj plijen prije nego što ga pojedu. Ali čin predatora uvijek, u krajnjoj l ...

Tikva

Sinonimi - nastavak: Cucurbita verrucosa L. Pepo vulgaris Moench Cucurbita urnigera Schrad. Pepo citrullus Sageret Cucurbita venosa Descourt. Cucurbita subverrucosa Willd. Cucurbita pyridaris Duchesne ex Poir. Pepo potiron Sageret Cucurbita succa ...

Opalinidae

Opaline je mala grupa osebujnih heterokonta, sada ukljućenih u porodicu Opalinidae, red Slopalinida. Njihovo ime je izvedeno po opalescentnom izgledu ovih mikroskopskih organizama, pod punim sunčeviom svetjetljenjem. Većina opalina živ kao endoko ...

Teritorijalne životinje

U etologiji, sociobiologiji i ekologiji ponašanja, izraz teritorija se odnosi na sociografsko područje koje jedna životinja ili neka vrsta konsekventno brani od životinja iste i druge vrste. Životinje koje brane teritorije se u ovom slučaju naziv ...

Mehki čičak

Mehki čičak ili kupusni čičak ili sibirski čičak, je vrsta čička iz roda Cirsium u porodici Asteraceae, koji prirodno uspijeva u Istočnoj Evropi i Aziji, gdje raste na vlažnim nizijskim tlima.

Mijelin

Mijelin je masna bijela supstanca koja oblaže aksone nekih nervnih ćelija, formirajući električni izolacijski sloj. Bitan je za pravilno funkcioniranje nervnog sistema. To je izdanak jedne vrste glijinih ćelija. Proizvodnja mijelinske ovojnice se ...

Masačusetski institut za tehnologiju

Masačusetski institut za tehnologiju privatni je istraživački univerzitet lociran u Cambridge, Massachusetts, Sjedinjene Američke Države. MIT ima pet fakulteta i jedan koledž, sadržavajući ukupno 32 akademska odjela, sa strogim naglaskom na naučn ...

Biološki institut Univerziteta u Sarajevu

Biološki institut u Sarajevu osnovan je 11. januara 1946. godine, odlukom Zemaljskog muzeja i uredbom Predsjedništva Narodne vlade NR Bosne i Hercegovine. Uredba je objavljenja 16. januara 1946. godine u Službenom listu BH. Na čelo tada novoosnov ...

Arabidopsis thaliana

Arabidopsis thaliana, Talova grbaštica, mišje uho ili arabidopsis je mala cvjetnica porijeklom iz Evroazije. Ova bijka je jestiva za ljude kao i drugi začini tipa senfa, a koristi se u salatama ili sosovima, kao i mnoge vrste biljaka iz familije ...

Campanulaceae

Campanulaceae ili zvončike je porodica reda Asterales, divizije Eudicotiledonae, sa 2.400 vrsta u 84 roda zeljastih biljaka cvjetnica, grmova, a rijetko malog drveća. Često sadrže mlijekolike neotrovne sokove. Porodica je imenovana po tipskom rod ...

Uzlazno nervno vlakno

Uzlazno nervno vlakno ili ćešće tudica aferentno nervno vlakno ili živac – u perifernom nervnom sistemu – nervno vlakno aferentnog neurona. To je dugi nastavak koja se proteže daleko od tijela nervnih ćelija, a prenosi nervne impulse od senzornih ...

Mezoderm

Mezoderm, je srednji od tri primarna klicina lista u zametku, koji se tokom embriogeneze bilateralnih životinja razvija izmedu vanjskoga i unutrašnjeg sloja. Iz mezoderma se kasnije nastaju vezivno tkivo, kosti i hrskavica, mišići, krv i krvni su ...

Šestolisni koprivnik

Šestolisni koprivnik ili samo koprivnik je gola, visoko aromatična, višegodišnja biljka – jedina vrsta monotipskog roda Meum, porodica Apiaceae. Uobičajeni nazivi koprivnika u engleskom jezičkom području su baldmoney, spignel, spiknel i meu. Ova ...

Stoma

U botanici, stoma je pora koja se nalazi na epidermi listova, stabla i drugih organa koji učestvuju u razmjeni plinova. Preko stoma se odvija razmjena plinova izmedu biljke i spoljne sredine. Stome su i veza izmedu medućelijskog prostora i spoljn ...

Pužući čičak

Pužući čičak – poznat i kao čičak palamida – je cvjetnica roda Cirsium, koja prirodno raste širom Evrope i Sjeverne Azije, a drugdje je široko unesena vrsta.

Behar

Behar je naziv za cvijeće drveća iz roda Prunus i nekih drugih biljaka koje posjeduju slično cvijeće za kratko vrijeme tokom proljeća. Behar može biti bijele ili roza boje u zavisnosti od vrste drveta. Behar od nektarina, breskvi, višnji i nekih ...

Transformacija (genetika)

Transformacija, u molekulskoj biologiji je genetička promjena ćelija putem direktnog unosa, ugradnje i ekspresije stranog genetičkog materijala, unijetog kroz ćelijsku membranu. Transformacija je prirodni proces kod nekih vrsta bakterija, ali se, ...

Saxifragaceae

Saxifragaceae je porodica biljaka cvjetnica, dikotiledona, sa oko 775 poznatih vrsta u 48 rodova. Cvjetovi su im dvospolni i aktinomorfni. Imaju po 4 ili 5 čašičnih listića i latica, sa 5 ili 10 prašnika. Dobropoznate vrste su: Saxifraga stellari ...

Senecio

Senecio je rod u porodici Asteraceae, koja uključuje starāčke i prizemne začinske biljke ovog roda. Različito ograničen i taksonomski označavan, rod Senecio je jedan je od najvećih rodova cvjetnica. Uobičajeni pristup opisivanju roda je vještački ...

Instinkt

Instinkt ili urodene ponašanje je inerentna sklonost živih organizama prema odredenom kompleksu ponašanja. Najjednostavniji primjer instinktivnog ponašanja je obrazac fiksne akcije, u kojoj je vrlo kratki do srednje dug slijed radnji, bez varijac ...

Domaće govedo

Domaće govedo je domestificirani potomak divljeg goveda. Domesticiranje je počelo prvo radi mesa, a kasnije radi mlijeka, kože i njihove snage korištene za vuču. Spolno zrela ženka domaćeg goveda naziva se krava, spolno zreli mužjak bik, kastrira ...

Polifilija

. Polifilija, polifiletičnost ili polifiletska evolucija grčki = mnogorasni, "mnogih rasa" odnosi se na evoluciju koja je obilježena pojavom jedne ili više homoplazija: konvergentni fenotipovi se vraćaju na prethodni izgled, ali nisu naslijedeni ...

Epiderma (botanika)

Epiderma – kod biljaka – je jednoslojna grupa ćelija koja pokriva biljne listove, cvjetove, korijen i stabljike. Formira granicu izmedu biljnih organizama i njihove okoline. Epiderma ima nekoliko funkcija: luči epokožične metaboličke sastojke, i ...

Liliaceae

Liliaceae je porodica ljiljana koja obuhvata 15 rodova i približno 705 vrsta monokotiledonskih cvjetnica, iz reda Ljiljanolike. Predstavnici ove porodice su višegodišnje, zeljaste, često lukovičaste geofite. Evoluirali su sa dosta morfoloških raz ...

Memorija (biologija)

Ovaj članak govori o memoriji kao ljudskoj sposobnosti. Za ostala značenja pogledajte memorija. Memorija predstavlja sposobnost nekog organizma da sačuva, zadrži te kasnije pozove informaciju. Ova definicija se može koristiti kao osnova i kada se ...

Širokolisna bokvica

Velika bokvica ili ženska bokvica – poznata i kao širokolisna bokvica ili ženski trputac je biljka cvjetnica iz porodice Plantaginaceae.

Iridaceae

Iridaceae je porodica monokotiledonskih cvjetnica iz reda Asparagales. Imenovana je po tipskom rodu Iris što znači duga. Obuhvata 66 prihvaćenih rodova, sa ukupno oko 2.244 vrsta, rasprostranjenih širom svijeta). Uključuje i brojne druge dobropoz ...

G1 faza

G 1 faza ili gep 1 faza, odnosno presintetska faza je prva od četiri faze ćelijskog ciklusa koji se odvija u diobi eukariotskih ćelija. Simbol G ukazuje na gap, prazninu u aktivnim ćelijskim procesima, kao što su sinteza faza sinteze i mitoza. U ...

Starenje

Biološko starenje je sveprisuprtni i nezaobilazni proces u živom svijetu, prirodno-spontano progresivno mijenjanje u životnom ciklusu svake jedinke, koje se završava smrću. Glavnina tog procesa je uvjetovana genetički programiranim slabljenjem i ...

Biološki sat

Biološki sat ili biološki oscilator kod većine vrsta živih bića omogućava organizmima da koordiniraju svoje biološke procese i ponašanje sa dnevnim i sezonskim promjenama u dan/noć ciklusima. Ovaj sat je biohemijski mehanizam koji oscilira sa per ...

Reznica

Biljna reznica je dio biljke koja se koristi u hortikulturi i voćarstvu za vegetativno razmnožavanje. Komad stabljike ili korijena izvorne biljke se uzgaja u odgovarajućem mediju, kao što je vlažno zemljište. Ako su uvjeti pogodni, taj komad će p ...

Vitis

Vitis je rod vinovih - biljaka penjačica iz porodice Vitaceae, red Vitales. Rasprostranjene su pretežno na Sjevernoj hemisferi. Obilježavajuće svojstvo roda porodice su vitice, koje im služe za penjanje. Vitis je jedan od deset najvažniji rodova ...

Štavalj

Štavalj ili širokolisni štavalj je višegodišnja korovska biljka u porodici Polygonaceae. Porijeklom je iz Evrope, ali sada može se naći i u SAD i mnogim drugim zemljama širom svijeta, kao što su Australija i Novi Zeland, gdje je dospjela kao unes ...

Biliverdin

Biliverdin je zeleni tetrapirolski žučni pigment, koji nastaje u katabolizmu hema. To je pigment koji je odgovoran za zelenkastu boju koja se ponekad opaža u modricama.

Tipski lokalitet (geologija)

Tipski lokalitet ili tipsko područje, zvano i tipski odjel, je lokalitet gdje je prvi puta identificirana odredena vrsta stijena, stratigrafska jedinica ili vrste minerala. Ako je stratigrafska jedinica na nekom lokalitetu slojevita, naziva se st ...

Solanin

Solanin je glikoalkaloidni otrov koji se nalazi u vrstama roda Solanum, porodica Solanaceae, kao što su krompir, paradajz i patlidžan. Prirodno se javlja u svim dijelovima biljke, uključujući i listove, plod i gomolj. Solanin ima pesticidna svojs ...

Endosperm

Endosperm je rezervno hranjivo u sjemenkama, koje služi prehrani klice. U golosjemenjača endosperm nastaje prije oplodnje, dok se u skrivenosjemenjača razvija nakon oplodnje, najčešće spajanjem dvaju jedata embrionske kese s jednom spermskim jedr ...

Binarna dioba

Dijeljenje organizama, kao prosta dioba ili binarna dioba, najčešći je način nespolnog razmnožavanja, posebno za jednostavne organizme, kao što su bakterije, protisti i biljke, ali i neke životinje. Ovim pojmom može se ukazivati i na podjelu na n ...

Komplementarnost (molekularna biologija)

U molekulskoj biologiji, pojam komplementarnost podrazumijeva takve odnose izmedu dvijestructurekoje se poklapaju po obrascu brave i ključa. U prirodi, komplementarnost je osnovni princip replikacije DNK i transkripcije, jer je to svojstvo koje d ...

Životni ciklus

Životni ciklus – u biologiji – je serija promjena u obliku i funkciji organizma do početne faze u novoj generacijii. Koncept je usko povezan s pojmovima životne prošlosti, razvića i ontogeneza, ali se razlikuje od njih u naglašavanju obnove. Prel ...